Penulis: DPM FKIP UNTAD

  • Beredar isu pemberhentian Ketua BEM FKIP, DPM FKIP Keluarkan Maklumat

    Beredar isu pemberhentian Ketua BEM FKIP, DPM FKIP Keluarkan Maklumat

    Beredar kabar tentang pemberhentian saudara Mahfudz Mahdang sebagai Ketua BEM FKIP UNTAD 2017. Kabar tersebut beredar di berita berbagai media-media cetak yang ada di Sulawesi Tengah. Dalam pemberitaan, Mahfudz disebutkan sudah diberhentikan dari jabatannya karena ada usulan dari Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tidak┬átinggal diam, DPM FKIP UNTAD sebagai lembaga legislatif di FKIP UNTAD…